Harezmi Eğitim Modeli

HAREZMİ

EĞİTİM MODELİ VE OKULUMUZDAKİ ÇALIŞMALAR;

Harezmî Eğitim Modeli, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2017 eğitim- öğretim yılında hayata geçirilen, çocukların teknolojiyi kullanarak nasıl üretebileceklerini keşfetmelerinin yanında; güvenli, etik ve ahlaki değerleri özümseyerek, bilimsel araştırma yöntemleri ile belirlediği süreci, öğretmenleri ile değerlendirip güncelleyen yapıda bir modeldir. Bu eğitim modeli, geleceğin eğitimini nasıl kurgulayacağımız ve nasıl doğru uygulayacağımız noktasında öğretmen ve öğrencilerimize ışık tutmaktadır. 22-23 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Zihinden Makineye Bilgisayar Bilimleri ve Disiplinlerarası Eğitim Çalıştayı”nın organize edilmesiyle modelin ilk çalışmasına başlandı. Çalıştay sonrası hazırlanan rapor ile Harezmi Eğitim Modelinin üzerinde şekilleneceği 5 temel zemin belirlendi. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 1. Pilot Uygulama süreci, farklı kademede 5 Pilot okul belirlenip farklı branşlardan birden fazla öğretmenin aynı anda derse birlikte girmesi ile 10 haftalık bir pilot uygulandı. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Harezmi Eğitim Modeli tanıtım toplantısında Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin’in talimatıyla Harezmî Eğitim Modeli 14 ilde uygulanmaya başlanmıştır. Bu Eğitim Öğretim yılında İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce genişletilmiş 2. pilot çalışmasında, 38 İlçeden farklı türlerde 50 okul belirlenmiştir. Bu okullardan seçilen 258 öğretmen “Harezmî Öğretmen Eğitimi” hizmet içi eğitimine alınmış, eğitimi tamamlayan öğretmenlerimiz Harezmî Öğretmeni sertifikalarını alarak 2017-2018 Eğitim Öğretim döneminde Harezmî Eğitim Modeli’nin yeni dönem çalışmalarına başlamıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul’daki 200 farklı kademedeki okulda Harezmi Eğitim Modeli uygulanmaya devam edilmiştir. Okulumuz Neyyir Turhan İmam Hatip Ortaokulu’nda ise 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanmıştır.Beş branş öğretmeninin disiplinlerarası çalışmasıyla eğitimde çeşitlilik ve zenginlik sağlanmıştır.Çocukların,okullarda öğrendikleri teorik bilgileri günlük hayatta kullanabilmeleri sağlanmıştır.Öğrenciler günlük hayatta karşılaşılan problemlerden yola çıkarak problem çözme becerileri kazanmıştır. Öğrencilerle birlikte ‘’Ön ergen yaş grubunda beslenme bozuklukları’’ problemi tespit edilerek süreç içerisinde problemimize yönelik sunumlar,afiş çalışmaları,hikaye çalışmaları yapılmıştır.Probleme yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.Öğrenciler yaparak yaşayarak öğrenme modeline uygun olarak çalışma sürecine katılmıştır. Öğrencilerde işbirlikli çalışma,yaratıcılık ve problem çözme becerileri gelişmiştir. Bu çalışmalar sonucunda da Harezmi Eğitim Modeline uygun olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Neyyir Turhan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinin tasarladığı Harezmi’yle Sağlıklı Kalpler yemek kitabı ve KALP adlı mobil program uygulaması oluşturulmuştur.

Neyyir Turhan

İmam Hatip Orta Okulu`muz;

Okulumuz 14 Eylül 2015 yılında Neyyir Turhan İmam Hatip Ortaokulu adıyla eğitim öğretim hayatına başlamıştır.
Türk Milli Eğitimi`nin temel amaçlarına uygun olarak; öz değerlerine sahip,milletimize ve insalığa hizmet sevdalısı, objektif değerlendirme yeteneğine sahip, karar verme becerisi gelişmiş, ülkemizin kalkınmasına yardımcı olabilecek; ilgi,istek ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime ve hayata iyi bir şekilde hazırlanmış,mutlu nesiller yetiştirmektir.
okulumuz, merkezi sınavlarda nitelikli liselere her sene planlı çalışıp hedeflerine ulaşmaktadır.öğrenci merkezli, öğrencinin ilgi ve kabiliyetine göre yöneltme yapılıp yöneltme sonuçları lise düzeyinde de takip edilmektedir.
Okulumuzda Harezmi Eğitim Programı özel sınıfıyla yürütülmektedir. Aynı zamanda okulumuzda yabancı dil eğitimi proje sınıf uygulaması 5.sınıflarda Arapça ve İngilizce ağırlıklı dil sınıfları ile uygulanmaktadır.
Okulumuz sosyal etkinlikler ile belirli gün ve haftaları eğitim öğretimin bir parçası olarak kullanmakta. kendini ifade etme ve beceri geliştirme konusunda faaliyetlerimizle öğrencilerimize katkı sunmaktayız. planlı ve sık aralıklarla okul gezileri ve okul dışı etkinlikler alanında eğitim vermekteyiz.

Ekibimiz;

Projedeki Öğretim Görevlilerimiz;

;

Elife ÖZAY

Ali NARMAN

Ali TAŞ

Recep DEĞİRMENCİ

Azize ÖZTÜRK

Merve DURMAZ

Elif EMEK ASLAN

Projedeki Öğrencilerimiz;Süha KÜÇÜKÖLMEZ 7E 490

Hilal Tuana GÜMÜŞ 7C 525

Büşra YILMAZ 7C 679

Betül KABA 7C 424

Fatma ÖZATA 7C 434

Saliha Sude GÜMÜŞ 7C 546

Yüsra Ay 7C 564

İrem Nur AZGIN 7C 529

Zeynep AKTAŞ 7C 628

Sude Nur ÇOLAK 7C 668

Melek AY 7C 293

Yiğit YURT 7E 412

Bedirhan ÇATALOĞLU 7E 497

Yunus Emre MIZRAK 7E 413

Semih Can Er 7E 403

BUY NOW